หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรโรงเรียน เดือนเมษายน 2562
ประชุมบุคลากรโรงเรียน เดือนเมษายน 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:47

           วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน   เป็นประธานในการประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ประจำเดือนเมษายน 2562  โดยมีการชี้แจงการปฏิบัติราชการในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม โดยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร   กำหนดการโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการ โดยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  จากนั้น อาจารย์ที่ได้ไปฝึกภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์จำนวน 4 ท่าน ได้มาพูดคุยถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางไปฝึกภาษาเป็นเวลา1เดือน มาเล่าให้กับบุคลากรได้ฟัง   จากนั้นตัวแทนอาจารย์และบุคลกรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในรอบปีที่ผ่านมาให้กับบุคลากรโรงเรียนได้ฟัง  ปิดท้ายการประชุมโดยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ