หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > Exchange students 2021 การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนน่าสนใจอย่างไร
Exchange students 2021 การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนน่าสนใจอย่างไร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-07-14 11:32:42

มาฟังพี่ๆเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางไปแลกเปลี่ยน พูดคุยว่าเค้าคิดอย่างไรจึงเลือกจะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ
1. นาย ธีรภัทร รักเสือเดช  
2. นางสาว นันท์นภัส โชติช่วง  
3. นางสาว กรชนก สร้อยทอง  
4. นางสาวปัณฑิตา ชมภูแดง
5. นางสาวเสริมศรี บูชาวัง
สัมภาษณ์โดย อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการภาคภาษาอังกฤษ