หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดการรับหนังสือเรียน แบบ "Drive Thru"
กำหนดการรับหนังสือเรียน แบบ "Drive Thru"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-17 21:42:53

ขอแจ้งการรับหนังสือแบบเรียน โดยโรงเรียนจะแจกหนังสือเรียนเฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าหนังสือแล้วเท่านั้น ในรูปแบบ “Driver Thru” (ขับ – รับ) ผู้ปกครองไม่ต้องลงจากรถโดยจัดจุดรับหนังสือ 2 จุด

จุดที่ 1 นักเรียน  EP รับหนังสือที่หน้าโครงการภาคภาษาอังกฤษ อาคาร 12 เมื่อขับรถเข้าประตูมหาวิทยาลัยแล้วให้ชิดซ้ายจอดหน้าตึก EP เพื่อรับหนังสือ  

จุดที่ 2 นักเรียน GEP รับบริเวณสนามหน้าอาคาร 15  เมื่อขับรถเข้าประตูมหาวิทยาลัยแล้วให้วนรถภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อรับหนังสือ กรณียังไม่ชำระค่าหนังสือขอให้ผู้ปกครองชำระค่าหนังสือผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนถึงวันรับหนังสือDownload