หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ม.1 และ ม.4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ม.1 และ ม.4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-23 10:35:32

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทโควตาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประจำปีการศึกษา 2566

          ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง 1 คน ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566  ตามเวลาข้างต้น ณ ห้องประชุมพณิชยกุล อาคาร 14  ชั้น 4  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
         หากนักเรียนไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาข้างต้น โรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา