หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์อลงกต วงศ์ศรียา ได้เป็นหนึ่งในทีมวิทยากรรับเชิญ จัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน เข้าสู่แผนการเรียนบูรณาการ
อาจารย์อลงกต วงศ์ศรียา ได้เป็นหนึ่งในทีมวิทยากรรับเชิญ จัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน เข้าสู่แผนการเรียนบูรณาการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-18 00:41:05

วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2565 อาจารย์อลงกต วงศ์ศรียา จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เป็นหนึ่งในทีมวิทยากรรับเชิญ จัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน เข้าสู่แผนการเรียนบูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ( Integrated Science Mathematics and Technology Program : ITP ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา