หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายธนาภัทร จำรัสฉาย (โมเดล) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาทชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายธนาภัทร จำรัสฉาย (โมเดล) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาทชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-15 14:53:20

ขอแสดงความยินดีกับนายธนาภัทร จำรัสฉาย (โมเดล) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาทชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติครั้งที่ 43 ณ ห้องจัดการแสดงหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยมีอาจารย์ณัฐวุฒิ จิโนวัฒน์ อาจารที่ปรึกษาร่วมแสดงความยินดี