หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี"
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-14 16:43:10

วันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วม "การแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี" ครั้งที่ 41 โดยนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งมี 2 คน 

1.นายพงศ์พิสิฏฐ์ ทองแก้ว ม.6/3 

2.น.ส.ศุภิสรา การุณรังษีวงศ์ ม.6/4

ภาพ/ข่าว  อาจารย์ยุทธนา  รัตนสุวรรณ