หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายโสภณัฐ แสนสว่าง นักเรียนชั้น ม.6/5 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS ด้วยคะแนน 6.0 หรือระดับ CEFR ที่ระดับ B2 ซึ่งเทียบเท่ากับระดับมาตรฐานปริญญาตรี
นายโสภณัฐ แสนสว่าง นักเรียนชั้น ม.6/5 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS ด้วยคะแนน 6.0 หรือระดับ CEFR ที่ระดับ B2 ซึ่งเทียบเท่ากับระดับมาตรฐานปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-14 12:27:02

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายโสภณัฐ แสนสว่าง นักเรียนชั้น ม.6/5 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS ด้วยคะแนน 6.0 หรือระดับ CEFR ที่ระดับ B2 ซึ่งเทียบเท่ากับระดับมาตรฐานปริญญาตรี