หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-Test SSRU'66
โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-Test SSRU'66

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-03 09:35:22
เข้าสู่ระบบรับสมัคร  www.regsd.ssru.ac.th 


           สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-Test SSRU'66  จัดสอบ 5 วิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา  ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ประกาศผลคะแนนทันทีหลังสอบเสร็จ

สอบวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565  เลือกรอบสอบได้   มี รอบเช้า 8.00 - 11.00 น.  , รอบเที่ยง 11.30 - 14.30 น. , รอบบ่าย 15.00 - 18.00 น.

เปิดรับสมัคร  25 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2565  
เข้าสู่ระบบรับสมัคร  www.regsd.ssru.ac.th