หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักเรียนสาธิตฯเข้ารับทุนพระราชทานช่วยเหลือ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
          ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นางสาวธัญธิดา บุญยศ นักเรียนระดับชั้นมัธ ...
2018-08-31 19:05:39
โรงเรียนสาธิตฯรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
          วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2018-08-31 19:05:39
นักเรียนสาธิตฯสวนสุนันทา ตรวจสุขภาพประจำปี 2561
           วันศุกร์ที 20 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2018-08-31 19:05:39
นักเรียน ม.4-ม.6 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ SSRU-TEP
          วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2018-08-31 19:05:39
คณาจารย์โรงเรียนฯ ใช้โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษผ่านภาพยนต์
        วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2018-08-31 19:05:39
อาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ อบรมการใช้งาน Google for Education
       งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ นักศึกษาฝ ...
2018-08-31 19:05:39
โรงเรียนสาธิตฯ จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
          วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน ...
2018-08-31 19:05:39
นักเรียน ม.2 ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา
           วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาส ...
2018-07-17 11:43:45
นักเรียนระดับชั้น ม.3 ทัศนศึกษาดูงานวัดพระบาทน้ำพุ และวัดถ้ำกระบอก
           วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศ ...
2018-07-17 11:29:34
นักเรียนระดับชั้น ม.1 ทัศนศึกษาตามรอยศิลป์ จังหวัดราชบุรี
          วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตม ...
2018-07-17 11:26:48
ข่าวย้อนหลัง