Home > News
News

นักเรียน ม.4 แผนการเรียน อังกฤษ-จีน เดินทางไปเรียนและฝึกประสบการณ์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
         วันที่ 11 มีนาคม 2561  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผน ...
2018-03-12 09:13:16
โรงเรียนสาธิตฯ จัดการประชุมอาจารย์ประจำเดือน มีนาคม 2561 และอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
         ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-03-06 14:33:39
ประกาศผลติด 0 , ร และตารางแก้ 0 , ร
ประกาศผลสอบ นักเรียนทีติด 0 , รวันที่ 6 มีนาคม 2561  ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ...
2018-03-06 15:03:14
นักเรียนสาธิตสวนสุนันทาสอบทุนการศึกษา 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสอบเพื่อให้ทุนการศึกษาในโครงการ "ท ...
2018-02-21 15:01:17
รายละเอียดการจัดงานสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 33
ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง ...
2018-02-08 19:27:28
แจ้งกำหนดการทางวิชาการของโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่าง ...
2018-02-08 19:30:26
กำหนดการสอบ O-Net ของนักเรียน ม.6
ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง ...
2018-02-07 19:31:12
มอบเกียรติบัตรลูกเสือ – เนตรนารี ในการผ่านการเข้าค่ายและสอบผ่านวิชาพิเศษ
             วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวิชาลูกเสือ-เนตรน ...
2018-02-07 18:45:27
โรงเรียนสาธิตฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์
       วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น ...
2018-02-06 19:46:08
Archive News