หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กิจกรรม English Through Movie สำหรับ ป.4-ป.6
             วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เป็นการจัดกิจกรรม English ...
2019-10-07 15:27:10
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯอบรมการสร้างบุคลิกภาพแห่งองค์กรการศึกษา
      วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ. ...
2019-10-07 15:27:10
คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ อบรมการใช้สื่อส่งเสริมกระบวนเรียนรู้
            วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั ...
2019-10-07 15:27:10
คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษายุคดิจิทัล
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ ...
2019-10-07 15:27:10
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เปิดเรียนวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561ระดับชั้นโครงการควา ...
2019-10-07 15:27:10
โรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ญาณิน ชนะเลิศประกวดร้องเพลง
              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความ ...
2019-10-07 15:27:10
เปิดรับสมัคร "ผู้นำเชียร์" ในการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์
          ฝ่ายกิจการนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน’61  แจ้งข่าวเพ ...
2019-10-07 15:27:10
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการของโรงเรียนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ
           ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยา ...
2019-10-07 15:27:10
นักเรียนโรงเรียนสาธิต สอบ Pre Admission TCAS 62 ได้รับคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก จากผู้สมัครทั่วประเทศ 59,124 คน
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีแก่ ...
2019-10-07 15:27:10
ข่าวย้อนหลัง