Home > News
News

นักเรียนระดับชั้น ม.3 ทัศนศึกษาดูงานวัดพระบาทน้ำพุ และวัดถ้ำกระบอก
           วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศ ...
2018-07-17 11:29:34
นักเรียนระดับชั้น ม.1 ทัศนศึกษาตามรอยศิลป์ จังหวัดราชบุรี
          วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตม ...
2018-07-17 11:26:48
ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯสัญจรโรงเรียน
       วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกา ...
2018-07-17 11:10:32
ปฐมนิเทศนักศึกษา ครุศาสตร์ ปี 4 สังเกตุการสอนที่โรงเรียนสาธิต
         วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ...
2018-07-17 12:18:24
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาจัดโครงการ "แสดงหุ่นยนต์"
        วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 พี่นักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเ ...
2018-07-17 12:18:24
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วม ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา
           วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วม ...
2018-07-17 12:18:24
ทีมงาน TEDxBangkok ได้เข้าถ่ายทำวีดิทัศน์ขนาดสั้น นักเรียนชมรม TED Club
        ในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางทีมงาน TEDxBangkok ได้เข้าถ่ายทำวีดิทัศน ...
2018-07-17 12:18:24
นักเรียน ม.5 English Program ร่วมโครงการเปิดมุมมองการเรียน สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
        วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ในรายวิชาแนะแนว สอนโดย อาจารย์จามร สิริกรรณะ ...
2018-06-29 13:59:27
แสดงละคร ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
            วันที่ 21 มิถุนายน 2561 กิจกรรมตอนเช้า คณะกรรมการนักเรียน ...
2018-06-29 13:49:30
Archive News