หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทัศนศึกษา "รักษ์ป่าชายเลน"
                   วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ก ...
2018-06-21 15:55:38
คนดีศรีสุนันทา และนักเรียนประพฤติดี ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนคนดีศรีสุนันทาประจำปีการศึกษา 25601นางสาว ชุติมนลิ้มกอปรไพบูลย์2นางสาว ปวริศา  เ ...
2018-06-12 16:13:19
รางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560ลำดับชื่อ-นามสกุลโครงการชั้นเกรดเฉลี่ ...
2018-06-12 14:28:09
ประชุมพิจารณานักเรียนความประพฤติดีและคนดีศรีสุนันทา ปีการศึกษา 2560
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดการประชุมอาจารย์เพื่อนำเสนอแล ...
2018-04-24 15:25:53
คณะผู้บริหาร รร.สาธิตฯ ต้อนรับ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Yunnan Normal Unversity
             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยท่านรองศา ...
2018-04-24 15:28:31
ข่าวย้อนหลัง