หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

แนะแนวการศึกษาต่อโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
2019-10-07 15:27:18
กิจกรรมเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เปิดภาคเรียนกิจกรรมเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ (Saturday English Class) ประจำ ...
2019-10-07 15:27:10
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2018
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 256 ...
2019-10-07 15:27:02
สอบปลายภาค
...
2018-09-13 14:14:17
กำหนดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TU-SET ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษร่วมกับสถา ...
2019-10-07 15:27:02
World Robot Olympiad Thailand 2018
นายสิทธินนท์ ประสิทธิ์ส่งเสริม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิ ...
2019-10-07 15:27:02
กำหนดการสอบ โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 33 (เสริมปัญญา)
ตามที่บริษัท เสริมปัญญา จำกัด ได้จัดโครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 25 ...
2019-10-07 15:27:02
นักเรียนเข้าร่วมการแสดงในงาน Thailand Social Expo 2018
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดการแสดงในงาน “Thailand Social Expo 2018” ระหว่างวันที่ 3 ...
2019-10-07 15:27:02
กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง
กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-08-31 19:05:39
ข่าวปัจจุบัน