Home > News
News

ฝึกซ้อมเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ม.6
วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายวิชาแนะแนว โดยอาจารย์จามร สิริกรรณะ ได้ทำการจำลองการสอบสัมภาษณ์ เพื่ ...
2018-06-18 13:37:49
พิธีมอบรางวัลคนดี ประพฤติดี เรียนดี และกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา2561
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึก ...
2018-06-18 11:37:29
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึก ...
2018-06-15 16:18:11
ทำบุญโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีทำบุญโรงเรียนประจำปี ...
2018-06-15 15:58:55
Saturday Extra English Class Academic year 2018
โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561 เปิด ...
2018-05-18 17:29:54
Current News