Home > News
News

World Robot Olympiad Thailand 2018
นายสิทธินนท์ ประสิทธิ์ส่งเสริม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิ ...
2019-10-07 15:27:02
กำหนดการสอบ โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 33 (เสริมปัญญา)
ตามที่บริษัท เสริมปัญญา จำกัด ได้จัดโครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 25 ...
2019-10-07 15:27:02
นักเรียนเข้าร่วมการแสดงในงาน Thailand Social Expo 2018
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดการแสดงในงาน “Thailand Social Expo 2018” ระหว่างวันที่ 3 ...
2019-10-07 15:27:02
กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง
กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-08-31 19:05:39
เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2019-10-07 15:27:02
โครงการประกวดเต้นสาธิตสวนสุนันทาโคเวอร์แดนซ์ (Cover dance SD SSRU 1st contest)
ฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมโครงการประ ...
2018-08-31 19:05:39
ศิษย์เก่าสาธิตสวนสุนันทาสำเร็จการศึกษาระดับอุมศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยม
ขอแสดงความยินดีกับ นายศณิศร ธาราประเสริฐ ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารุ่นที่ 74 ...
2018-08-31 19:05:39
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แสดงละคร “วันสุนทรภู่”
       วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันสุนทรภู่ " กวีเอกของโลก กล ...
2018-06-29 13:56:10
กิจกรรม School Tour ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมในรายวิชา English Tour Guide สอนโดย อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
2018-06-21 16:12:58
Current News