หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุด ในการวัดความรู้ Post test กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ (Saturday English Class)
      เมื่อเสาร์วันที่ 26 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา จากกิจกรรมการเรียนการสอน Saturday Eng ...
2019-10-07 15:27:33
โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมใจช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย
         วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2019-10-07 15:27:26
การแสดงรำหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา
วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีถวายพวงมาลาและราชสดุดี ...
2019-10-07 15:27:18
พิธีถวายพวงมาลาและราชสดุดีเนื่องในวันมหาธีราชเจ้า
วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีถวายพวงมาลาและราชสดุดี ...
2019-10-07 15:27:18
นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 /2561
นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้ ...
2019-10-07 15:27:18
ชมรม TEDClub ของโรงเรียนได้รับการสัมภาษณ์ลงนิตยสาร A Day
ชมรม TEDClub @S.D.SSRU ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการสัมภาษณ์ลงนิตยสาร a day ...
2019-10-07 15:27:18
การแข่งขันประกวดเรียงความและวาดภาพชิงทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทยและ ...
2019-10-07 15:27:18
ศิษย์เก่าสาธิตสวนสุนันทาแนะแนวรุ่นน้องเกี่ยวกับสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักเรียนศิษย์เก่าโครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษ ...
2019-10-07 15:27:18
แนะแนวการศึกษาต่อโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
2019-10-07 15:27:18
กิจกรรมเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เปิดภาคเรียนกิจกรรมเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ (Saturday English Class) ประจำ ...
2019-10-07 15:27:10
ข่าวปัจจุบัน