หน้าหลัก > กิจกรรม

เรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
เรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง  4 ...
19 มี.ค. 61 - 24 เม.ย. 61
ชำระค่าหนังสือแบบเรียนและซื้อชุดนักเรียน
ชำระค่าหนังสือแบบเรียนและซื้อชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และมัธยมศึกษา ...
9 เม.ย. 61 - 11 เม.ย. 61
โ่ครงการรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
โ่ครงการรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยที่ดีงาม โดยมีอดีตผู้อำนวยการ อาจาย์ ที่เกษียณอา ...
11 เม.ย. 61
โครงการทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน
จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนที่เรียนปรับพื้นฐานปีการศึกษา 2561 ...
20 เม.ย. 61
รับหนังสือแบบเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6
กำหนดการรับหนังสือแบบเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)รับหนังส ...
23 เม.ย. 61 - 27 เม.ย. 61
สอบปรับพื้นฐาน
สอบวัดความรู้ในการเรียนปรับพื้นฐาน ...
24 เม.ย. 61
ค่ายนักเรียนใหม่
ค่ายนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ...
25 เม.ย. 61 - 27 เม.ย. 61
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 256 ...
15 พ.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
กิจกรรมปัจจุบัน