หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสาธิต ใช้สิทธิเลือกตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสาธิต ใช้สิทธิเลือกตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-14 12:40:40

วันนี้ (22 ธ.ค. 63)  เวลา 8.30 - 12.00 น.  คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสาธิต ใช้สิทธิเลือกตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา