หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะผู้บริหารร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2019-10-07 15:27:40
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยฝ่ายกิจการนักเรียนจัดการเลื ...
2019-10-07 15:27:33
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
            วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา ...
2019-10-07 15:27:33
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561ระหว่างวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2562ระดับชั้นGEPEPม.1Downloa ...
2019-10-07 15:27:33
รร.สาธิตจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ จังหวัดสระบุรี
         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนต ...
2019-10-07 15:27:33
กิจกรรมอำลาพี่ ม.6 รร.สาธิตสวนสุนันทา ปี 2561
          วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2019-10-07 15:27:33
รร.สาธิต จัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
        วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม -  1 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา ...
2019-10-07 15:27:33
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าสัมภาษณ์และพูดคุยกับรองเลขาธิการสภาการศึกษา
             วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 นักเรียนโรงเรียนส ...
2019-10-07 15:27:33
ร่วมรำลึกถึงทหารผู้กล้าในวันทหารผ่านศึก
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา นำโดย พลตรีหญิงปาณฑรา มีนะกนิษฐ นา ...
2019-10-07 15:27:33
ข่าวย้อนหลัง