หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

การแข่งขัน speech contest ด.ญ.ชฎาพรรณ อุดม น้องนิว ม.1 EP
ด.ญ.ชฎาพรรณ อุดม น้องนิว ม.1 EP ได้รับรางวัลโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 เกี ...
2023-11-22 23:15:09
กิจกรรมประกวด Fancy Recycle 2023
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และฝ่ายกิจการนัก ...
2023-08-22 17:30:29
สัมภาษณ์ นางสาวอภิรตา จันทรศรี นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนสาธิตสวนสุนันทา เข้าศึกษาต่อในกลุ่มแพทย์ กสพท. รุ่นที่ 1
นางสาวอภิรตา จันทรศรี นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนสาธิตสวนสุนันทาเข้าศึกษาต่อในกลุ่มแพทย์ กสพท. รุ่น ...
2023-07-13 12:14:09
การสอบภาคสนามวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระสังคมศึกษา จัดการสอบภาคสนามวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนักเรียนแบ่งกลุ ...
2023-07-13 12:00:42
ช่องวิดีโอย้อนหลัง