หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

เท่าไหร่ถึงจะพอ | ชมพูนุท คำบุญเรือง | TEDxYouth@Bangkok
        วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562  ด.ญ.ชมพูนุท คำบุญเรือง หรือน้องใบเ ...
2020-02-25 14:57:45
นักเรียน ม.1/2 นำเสนองานวิชา Design and Technology
นักเรียน ม.1/2  English Programนำเสนองานวิชา Disign and technology ...
2020-02-25 14:55:21
กิจกรรมส่งรักถึงเพื่อนชาวออสเตรเลีย
           กิจกรรมส่งรักถึงเพื่อนชาวออสเตรเลีย นักเรียนชั้น ม.1 และ ม. ...
2020-01-15 20:43:11
ผลงานของนักเรียน วิชา English Tour Guide ม.1
ผลงานของนักเรียนในวิชา English Tour Guide สอนโดย อาจารย์นวลมรกต  ทวีทอง จัดทำโดย นักเรียนระดับช ...
2020-01-09 18:29:27
การทดลองการตอบสนองของพารามีเซียม
สื่อการสอนพัฒนาผู้เรียน  : Stop-motion animationวิชาชีววิทยา เรื่อง พฤติกรรมของสัตว์   ปีก ...
2020-01-09 18:05:59
ประกวด Cover Dance SD SSRU Contest 2019 ทีม Sully
การประกวด Cover Dance  SD SSRU Contest 2019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ...
2019-12-13 17:53:37
ประกวด Cover Dance SD SSRU Contest 2019 ทีม PAFTY verse
การประกวด Cover Dance  SD SSRU Contest 2019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ...
2019-12-13 17:49:14
ช่องวิดีโอย้อนหลัง