หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

SD SSRU Beijing2019
2019-09-19 10:40:47
การแสดงของนักเรียนชมรม Cover Dance 2019 กลุ่ม 6
การแสดงของนักเรียนชมรม Cover Dance 2019  Group 6ระดับชั้น ม.2-ม.5  อาจารย์นวลมรกต  ทว ...
2019-09-13 12:25:09
การแสดงของนักเรียนชมรม Cover Dance 2019 กลุ่ม 5
การแสดงของนักเรียนชมรม Cover Dance 2019  Group 5ระดับชั้น ม.2-ม.5  อาจารย์นวลมรกต  ทว ...
2019-09-13 12:21:11
การแสดงของนักเรียนชมรม Cover Dance 2019 กลุ่ม 4
การแสดงของนักเรียนชมรม Cover Dance 2019  Group 4ระดับชั้น ม.2-ม.5  อาจารย์นวลมรกต  ทว ...
2019-09-13 11:25:11
การแสดงของนักเรียนชมรม Cover Dance 2019 กลุ่ม 3
การแสดงของนักเรียนชมรม Cover Dance 2019  Group3ระดับชั้น ม.2-ม.5  อาจารย์นวลมรกต  ทวี ...
2019-09-13 11:16:06
การแสดงของนักเรียนชมรม Cover Dance 2019 กลุ่ม 2
การแสดงของนักเรียนชมรม Cover Dance 2019  Group2ระดับชั้น ม.2-ม.5  อาจารย์นวลมรกต  ทวี ...
2019-09-13 10:53:17
การแสดงของนักเรียนชมรม Cover Dance 2019 กลุ่ม 1
การแสดงของนักเรียนชมรม Cover Dance 2019  Group1ระดับชั้น ม.2-ม.5  อาจารย์นวลมรกต  ทวี ...
2019-09-13 10:26:59
การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในงาน Joy dancing Beijing 2019 ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน
          เมื่อวันที่ 9-19 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียน ...
2019-09-10 11:58:00
การแสดงจากตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน ในงาน The 4th red beach cup Dalian Internatinal Youth cultural exchange 2019
          เมื่อวันที่ 9-19 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียน ...
2019-09-10 09:21:44
ช่องวิดีโอย้อนหลัง