หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

กิจกรรมส่งรักถึงเพื่อนชาวออสเตรเลีย
           กิจกรรมส่งรักถึงเพื่อนชาวออสเตรเลีย นักเรียนชั้น ม.1 และ ม. ...
2020-01-15 20:43:11
ผลงานของนักเรียน วิชา English Tour Guide ม.1
ผลงานของนักเรียนในวิชา English Tour Guide สอนโดย อาจารย์นวลมรกต  ทวีทอง จัดทำโดย นักเรียนระดับช ...
2020-01-09 18:29:27
การทดลองการตอบสนองของพารามีเซียม
สื่อการสอนพัฒนาผู้เรียน  : Stop-motion animationวิชาชีววิทยา เรื่อง พฤติกรรมของสัตว์   ปีก ...
2020-01-09 18:05:59
ประกวด Cover Dance SD SSRU Contest 2019 ทีม Sully
การประกวด Cover Dance  SD SSRU Contest 2019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ...
2019-12-13 17:53:37
ประกวด Cover Dance SD SSRU Contest 2019 ทีม PAFTY verse
การประกวด Cover Dance  SD SSRU Contest 2019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ...
2019-12-13 17:49:14
ประกวด Cover Dance SD SSRU Contest 2019 ทีม Ziploc
การประกวด Cover Dance  SD SSRU Contest 2019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ...
2019-12-13 17:43:46
ประกวด Cover Dance SD SSRU Contest 2019 ทีม B plus2
การประกวด Cover Dance  SD SSRU 2019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ว ...
2019-12-13 17:40:14
ประกวด Cover Dance SD SSRU Contest 2019 ทีม ศิลป์บันเทิง
การประกวด Cover Dance SD SSRU Contest 2019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วันศุ ...
2019-12-13 17:37:47
ช่องวิดีโอย้อนหลัง