หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > KM กลุ่ม งานวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำเสนอองค์ความรู้ เรื่อง "การให้บริการเอกสารหลักฐานทางการศึกษาแบบออนไลน์" ประจำปีงบประมาณ 2565
KM กลุ่ม งานวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำเสนอองค์ความรู้ เรื่อง "การให้บริการเอกสารหลักฐานทางการศึกษาแบบออนไลน์" ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-16 17:13:09

KM กลุ่ม งานวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำเสนอองค์ความรู้ เรื่อง "การให้บริการเอกสารหลักฐานทางการศึกษาแบบออนไลน์"  ประจำปีงบประมาณ 2565    

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มในการให้บริการนักเรียนรุปแบบออนไลน์ นำมาพัฒนาให้ได้กระบวนการเพื่อให้บริการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยมีนักแสดง นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

1. ด.ญ.พลอยไพลิน  แสงอ่อน   ม.3/1

2. ด.ญ.ณิศวรา ตั้งธนากุล  ม.3/1

3. ด.ช.ดูจิต  วิจิตรทฤษฎี  ม.3/1

4. ด.ญ.ณรัตน์นันท์ นิมิตรพรสุโข  ม.3/1