หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > โครงการเรียนเสริมภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565
โครงการเรียนเสริมภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-16 22:44:44

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการเรียนเสริมภาษาอังกฤษ (วันเสาร์)  โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน  ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ชาวต่างประเทศ และให้กำลังใจผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโครงการเรียนพิเศษวันเสาร์  ซึ่งการเรียนการสอนนั้นจะเน้นกิจกรรมสื่อสารและกระบวนการสอนแบบ Active Learning พร้อมทั้งฝึกคิดวิเคราะห์ จึงทำให้นักเรียนกระตือรือร้นและสนุกสนาน ทั้งนี้นักเรียนยังมีอาหารกลางวันฟรีให้รับประทานอย่างอิ่มอร่อย  อีกด้วย