หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ผลงานของนักเรียน วิชา English Tour Guide ม.1
ผลงานของนักเรียน วิชา English Tour Guide ม.1

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-09 18:29:27

ผลงานของนักเรียนในวิชา English Tour Guide
สอนโดย อาจารย์นวลมรกต  ทวีทอง
จัดทำโดย นักเรียนระดับชั้น ม.1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
1. Natkritta Wilaipich M.1/1  
2. Naneen  Nilparisuth M.1/1
3. Luksika  Khongprasertamon M.1/1
4. Waralee  Rattanacharoen  M.1/1
5. Ueangphorn  Sakvanichkul  M.1/1
6. Auea-aung-goon Amornvoraphak M.1/1

พาทัวร์พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การลงทุน