หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > กิจกรรมผักกาดมหัศจรรย์และดอกไม้กระจายสี
กิจกรรมผักกาดมหัศจรรย์และดอกไม้กระจายสี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-08-20 08:47:16

กิจกรรมผักกาดมหัศจรรย์และดอกไม้กระจายสี  
วิชา วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา (ว23201) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน  :  อาจารย์ภาวินี  รัตนคอน
              นางสาวดวงแก้ว มณีโชติ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา