หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > กิจกรรมส่งรักถึงเพื่อนชาวออสเตรเลีย
กิจกรรมส่งรักถึงเพื่อนชาวออสเตรเลีย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-15 20:43:11

           กิจกรรมส่งรักถึงเพื่อนชาวออสเตรเลีย นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ วิชา English Tourguide ร่วมกันเขียนจดหมาย และจัดทำวีดีโอ  เพื่อให้กำลังใจชาวออสเตรเลีย ในเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยจดหมายและ วีดีโอ จะส่งมอบผ่านสถานทูตออสเตรเลียเพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ต่อไป

อ.นวลมรกต ทวีทอง รายงาน