หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะการคิดวิเคราะห์
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในภาคการศึกษา ผู้เรียนในยุคด ...
2021-03-03 13:39:59
กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 ขบวนพาเหรด สาธิตสวนสุนันทา
ขบวนพาเหรด รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในพิธีิเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ คร ...
2019-10-31 17:21:39
King RamaIX crematorium
นักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำคลิปวิดีโอพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศ ...
2019-10-31 15:59:04
ช่องวิดีโอปัจจุบัน