ทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-Test SSRU'63
       

          โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ  Pre-Test SSRU'63   โดยสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   จัดสอบ 5 วิชา  คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย  และสังคมศึกษา   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6   สอบวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 โดยสามารถเลือกรอบสอบได้ โดยมีช่วงเวลา รอบเช้า 8.00 - 11.00 น. รอบเที่ยง 11.30 - 14.30 น. รอบบ่าย  15.00 - 18.00 น.    

สมัครผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่  20 กันยายน - 20 ธันวาคม 2562

คลิ๊กเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร http://regsd.ssru.ac.th/