หน้าหลัก > ข่าว > วิดีโอ > การทดลองทางวิทยาศาสตร์เรื่อง เลนส์เว้า เลนส์นูน
การทดลองทางวิทยาศาสตร์เรื่อง เลนส์เว้า เลนส์นูน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-25 10:35:38


การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่องเลนส์เว้า เลนส์นูน  โดยอาจารย์เพ็ญนภา  หมีโต อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา