หน้าหลัก > ข่าว > วิดีโอ > ทำอย่างไรให้ได้ทุน พี่ครีม น.ส.นริสรา แสงมูล ม.6 อังกฤษ-จีน ได้รับทุน 100% สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทำอย่างไรให้ได้ทุน พี่ครีม น.ส.นริสรา แสงมูล ม.6 อังกฤษ-จีน ได้รับทุน 100% สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-25 10:35:38

นางสาวนริสรา แสงมูล   (พี่ครีม) นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำเร็จการศึกษา ม.6  ปีการศึกษา 2562  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ได้รับทุน สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยซีหนาน   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Download