หน้าหลัก > ข่าว > ทุนดีมีที่ไหน SD SSRU How to ได้ทุนเรียนฟรีแดนมังกร 2021
ทุนดีมีที่ไหน SD SSRU How to ได้ทุนเรียนฟรีแดนมังกร 2021

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-01 22:05:55

สัมภาษณ์การเตรียมตัว การได้รับทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
มาฟังการเตรียมตัวตาม Roadmap  , การสอบ HSK  ของรุ่นพี่ทั้งสองคนที่ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษา 2564

นางสาวธนพร  ผากานนท์  (พี่พลอย)
นางสาวณิชารีย์  เสาเกลียว (พี่น้ำบุศ)