หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม
ประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-03 11:33:08

            วันที่ 2 มีนาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรของโรงเรียน ประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ มาตรการการป้องกันของโรงเรียน เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19