หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-03 10:55:36

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบระหว่างวันที่ 17- 19 กุมภาพันธ์ 2563  และระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-5 สอบวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563