หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารและบุคลากร มอบกระเช้าอวยพรในวันคล้ายวันเกิด อธิการบดี
คณะผู้บริหารและบุคลากร มอบกระเช้าอวยพรในวันคล้ายวันเกิด อธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-03 12:00:52

             วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้ามอบกระเช้าอวยพรในวันคล้ายวันเกิด (22 ก.พ.) รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมรับคำอำนวยพร ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5