หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-03 10:36:00

              วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ณ ห้องประชุม อาคาร 15 โรงเรียนสาธิตฯ โดยมี พลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง เป็นประธานในการประชุม