หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-03 10:16:44

             ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/ 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งนี้