หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานลีลาศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
งานลีลาศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-03 10:09:18

              วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานลีลาศ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการออกงาน การเต้นลีลาศ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักเรียนเอง เป็นวิชาที่ช่วยให้นักเรียนออกงานสู่สังคมได้อย่างดี โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในงาน พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปกครอง และศิษย์เก่ามาร่วมให้กำลังใจนักเรียนในการ จัดงานลีลาศครั้งนี้