หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมอำลา พี่ ม.6
กิจกรรมอำลา พี่ ม.6

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-02-13 18:00:58

           วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการนักเรียน และฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมอำลา พี่ ม.6 โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6