หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนใช้สิทธิเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
นักเรียนใช้สิทธิเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:07

          วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างเวลา 11.00 – 12.40 น.