หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:07

           วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาจัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 โดยเป็นการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์