หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:07

           ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1 / 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งนี้