หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:07

            วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อชี้แจงกำหนดการต่างๆในเดือนกุมภาพันธ์ และการปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยรองผู้อำนวยการได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการในการแจ้งกำหนดการและข้อมูลต่างๆของโรงเรียน