หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าค่ายฝึกภาคสนาม ณ เขาชนไก่
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าค่ายฝึกภาคสนาม ณ เขาชนไก่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-02-13 17:20:02

            นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 (นักเรียน ม.5 และ ม.6) เข้าค่ายฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จ.กาญจนบุรี โดยมีกำหนดการฝึกดังนี้

           นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2563

           นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563

 โดยมีอาจารย์ภาคภูมิ คล้ายทอง และอาจารย์ณัฐสันต์ สินธุชัยภาคเสรี เป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในการฝึกภาคสนามในครั้งนี้