หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รร.สาธิต เป็นสนามสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3
รร.สาธิต เป็นสนามสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-02-13 17:11:58

         ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม ได้เป็นสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนสาธิตฯ ระดับชั้น ม.3 ทุกคนเข้าร่วมการสอบในครั้งนี้ และได้มีประธานศูนย์สอบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าพบคณะผู้บริหาร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ให้การต้อนรับและนำประธานศูนย์สอบเข้าตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยในการสอบของโรงเรียน

การสอบ O-NET ในครั้งนี้จะสอบถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 จัดสอบทั้งหมด 4 วิชา ด้วยกัน ได้แก่ วิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ