หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากประเทศฟิลิปปินส์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากประเทศฟิลิปปินส์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-02-13 17:07:49

         วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียน ทั้งฝ่ายประถม และมัธยม รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนโครงการภาคภาษาอังกฤษ การจัดโครงการอาหารกลางวัน และโรงเรียนยังจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคณะศึกษาดูงานด้วย จากนั้นพาคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล