หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม English on The Road
กิจกรรม English on The Road

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:07

             วันที่ 22 มกราคม 2563 ได้มีการจัดกิจกรรม English on The Road โดยบริษัท เหล่าเต๊ง มีเดียจำกัด ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และออกบู๊ทกิจกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบคัดเลือกในระดับอุดมศึกษา โดยมีทางฝ่ายแนะแนว อาจารย์พชร วังมี และฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้