หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ม.4 เข้ารับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารสากล
ม.4 เข้ารับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารสากล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:12

          วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนามารยาทในการรับประทาอาหารสากล ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา