หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรประจำเดือนมกราคม 2563
ประชุมบุคลากรประจำเดือนมกราคม 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:12

         วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ประชุมบุคลากรประจำเดือนมกราคม เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และแจ้งกำหนดการต่างๆ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว เป็นประธานในที่ประชุม  พร้อมผู้บริหารชี้แจงให้แก่บุคลากรได้รับทราบ