หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563
คณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:27:12

       วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี